Raznolikost, interkulturalni dijalog i razvoj pozitivnih, otvorenih identiteta temeljne su vrijednosti multikulturalnih društava. U širem smislu, kultura je sustav vrijednosti i stavova koji nam omogućava da razumijemo i damo smisao odnosu između sebe i svijeta oko nas.

Interkulturalno učenje je proces koji ima za cilj razviti i povećati međusobno razumijevanje i prihvaćanje između učenika iz različitih kulturnih sredina i poboljšati akademsku izvedbu učenika iz manjina i/ili migranata iz različitih kulturnih sredina. Interkulturalno učenje ima za cilj promovirati suradnju između različitih društvenih skupina i razviti stavove pojedinaca i referentne okvire u smjeru koji favorizira pravednost i dogovorno rješavanje sukoba.

U okviru projekta TEACH proveli smo istraživanje s glavnim ciljem razjasniti pojam i sadržaj interkulturalnog obrazovanja te ispitati mogućnosti koje postojeći hrvatski i mađarski kurikulum i udžbenici nude nastavnicima i vanjskim stručnjacima za provedbu interkulturalnog obrazovanja.