Gamifikacija čini obrazovanje u 21. stoljeću šarenijim. Zato smo koristili razne interaktivne, zabavne alate za učenje u projektu TEACH. Učenici i učitelji koji su sudjelovali radili su zajedno na stvaranju kahoot kvizova, koji su produbili svoje znanje u procesu.

Kako bismo taj proces pokrenuli, pripremili smo kviz o kulturi za 10. prosinca, Svjetski dan ljudskih prava.