1. Seminar za nastavnike

Projektni tim razvit će 3 interaktivna edukacijska seminara za učtelje kako bi osigurali praktične i teorijske inpute o interkulturnoj edukaciji.

  1. Seminar “Interkulturno obrazovanje – teorija i praksa” – sastojat će se od općenitog pregleda na transkulturalizam u modernim društvima i dati praktične primjere tema, metoda i alata za učenje i nastavu.
  2. Seminar “Nove tehnologije u interkulturnom obrazovanju” –  prenijeti će metodologiju  digitalnog pripovijedanja u interkulturalnom obrazovanju; kako koristiti online igre i društvene igre u nastavnom procesu; koja je uloga društvenih medija danas?; održati prezentaciju digitalnih alata stvorenih kroz projekt. 
  3. Razvoj kurikuluma interkulturnog obrazovanja – ova aktivnost će uključivati seminar za nastavnike za izradu kurikuluma interkulturalnog učenja za osnovne i srednje škole te će kasnije biti obogaćen praktičnim povratnim informacijama. Nastavnici će sudjelovati u participativnom procesu izrade pilot programa za interkulturalno učenje za svoje škole koji će se sastojati od modela radionica, teorija i praktičnih inputa učenja, uključujući međukulturne teme (identitet, stereotipi, diskriminacija, migracije, doprinos manjina, običaji, kultura, tradicija i jezici regije itd.), različite interkulturalne metodologije poučavanja, digitalne alate u međukulturalnom učenju, didaktičkih nastavnih materijala itd. Program interkulturalne nastave za učenike sastojat će se od najmanje 70 sati sadržaja.

2. Provedba interkulturalnog kurikuluma 

Projektni partneri će implementirati interdisciplinarne interkulturalne kurikulume u 8 osnovnih i srednjih škola. Glavni nositelji kurikuluma bit će nastavnici koji su završili obuku za interkulturnu nastavu uz mentorsku potporu NDC-a i EEA (4 mentorska sastanka). Osnovni sadržaj programa kombinirati će različite nastavne predmete (povijest, geografiji, ekonomiju, sociologiju, književnost, znanost, umjetnost, glazbu) uz interaktivno međukulturalno interdisciplinarno učenje sadržaja. Snažan aspekt programa bit će korištenje novih tehnologija u interkulturnom obrazovanju kroz opremanje učionica (pametne ploče, tableti, računala, pametni telefoni itd.) i sadržaja za digitalnu nastavu (priručnik, interaktivna web stranica, igre i aplikacije, online kvizovi, digitalna galerija priča itd.). Program će za 200 učenika osigurati minimalno 70 sati nastave interkulturalnih sadržaja u školama. Iskustvo iz provedbe bit će dokumentirano kao naučene lekcije i integrirano u priručnik za nastavnike.

3. Izrada interkulturnih nastavnih materijala

Partneri će zajedno raditi na stvaranju obrazovnih alata za nastavnike u osnovnim i srednjim školama povezanih s interkulturalnim obrazovanjem:

a) Izrada priručnika za nastavnike osnovnih i srednjih škola (sadržaj priručnika će biti vezan uz obrazovanje učitelja i interkulturalni kurikulum koji će se provoditi u školama)

b) Izrada web stranice projekta s online materijalima za nastavnike i učenike uključujući interaktivnu digitalnu kartu regije (na hrvatskom i mađarskom jeziku)

c) Razvoj edukativne društvene igare o Hrvatskoj i Mađarskoj

d) Izrada interaktivnih kvizova (u aplikaciji Kahoot) o Hrvatskoj i Mađarskoj prema dobi (osnovna škola 1-4 razred, 4-6 razred, 7-8 razred; i srednja škola) i tema (povijest, poznate osobe, zabavne činjenice, zemljopis itd.)

e) Razvoj putujuće izložbe o Hrvatskoj i Mađarskoj

4. Studijska putovanja

U drugoj polovici programa bit će provedeno ukupno 9 posjeta studijskim razmjenama (4 u Hrvatskoj i 5 u Mađarskoj). Cilj je povećati mobilnost, razmjenu i umrežavanje između 8 osnovnih i srednjih škola. Programi studijskih putovanja bit će organizirani bilateralno (jedna + jedna škola) sa 80 – 100 sudionika po posjeti. Program studijskih putovanja bit će mješavina edukativnih, kulturnih, umjetničkih aktivnosti u kojima sudjeluju učenici i učitelji zajedno s članovima zajednice (roditelji, mladi, građani). Jedno studijsko putovanje organizirat će se u suradnji s Gandhi gimnazijom u Pečuhu za grupu romskih sudionika (roditelji, mladi, aktivisti), učitelji i drugi stručnjaci rad s romskom zajednicom. Jednodnevni program uključivat će prezentaciju gimnazije programe, projekte i obrazovne mogućnosti za mlade.

5. Istraživanje

Na početku projekta TEACH desk istraživanje će se provoditi s posebnim naglaskom na interkulturalni sadržaj u školskim udžbenicima i osjetljivost prema manjinskim i marginaliziranim skupinama i njihovu kulturu. Ovim istraživanjem želimo također istaknuti postojeće interkulturalne sadržaje iz postojećih udžbenika (iz povijesti, geografije, jezika, umjetnosti i drugih predmeta) kako bi pomogli nastavnicima povezati formalni kurikulum s ciljevima interkulturalne nastave. Projektni partneri će angažirati stručnjake, istraživače iz Mađarske i Hrvatske za provedbu istraživanja i prezentiranje rezultata u analitičkom formatu. Rezultati istraživanja će se prezentirati  nastavnicima tijekom seminara, a ostalim dionicima na završnoj konferenciji projekta.

6. Seminar za mlade

Seminar za mlade (20 polaznika iz Hrvatske i Mađarske) obraditi će teme komunikacije, društvene mreže i masovni mediji, zapošljavanje mladih, obrazovne prekogranične mogućnosti, aktivno građanstvo, društvena osjetljivost i društveni kapital, kako izgraditi inkluzivno društvo. Učiti će praktične savjete i metode o stvaranju sadržaja, teksta, fotografije, videa. Raditi će na tome kako ispričati priču uključiti publiku. Imati će praktične zadatke u kojima mogu koristiti nove vještine posebno kroz izradu interaktivne karte za mlade. 

7. Završna konferencija

Na kraju projekta partneri će organizirati završnu konferenciju s ciljem prezentacije rezultata projekta javnosti (nastavni planovi i programi, proizvedeni materijali, primjeri dobre prakse itd.); prezentacija istraživanja; prezentacija naučenih lekcija itd. Konferencija će povezati  dionike (oko 50 sudionika) relevantnih za interkulturno obrazovanje i prezentirati različite perspektive kroz gostujuće govornike i rasprave o glavnim komponentama i aktivnostima projekta. Pridonijet će odgovorima poput: kako interkulturno obrazovanje može igrati važnu ulogu u prekograničnoj koheziji; kakve su poveznice između manjina, državljanstva, dvojezičnog obrazovanja; koji su daljnji izazovi i strategije za buduće slične programe u EU kontekstu.

8. Informiranje i promidžba

Projektni partneri će provesti nekoliko aktivnosti koje se tiču ​​informiranja i promidžbe. Na početku projekta organizirat ćemo 2 press konferencije (jednu u Osijeku, jednu u Pečuhu) kako bismo podijelili ključne informacije medijima i javnosti o projektu. Tijekom provedbe projekta organizirati ćemo 8 školskih sajmova u svrhu promocije ciljeva projekta i motiviranja škole zajednice za sudjelovanje u projektnim aktivnostima. Partneri će tiskati promotivne materijale projekta i distribuirati ih u mjestima provedbe i prema ciljnim skupinama (posteri, torbe itd.). Interaktivna web stranica projekta bit će ključ za dijeljenje informacija o projektu, uključujući digitalni materijali za nastavnike. Web stranica će biti 3 jezična, na hrvatskom, mađarskom i engleskom jeziku.  Na kraju projektni partneri će organizirati završnu konferenciju projekta s ciljem razmjene naučenih lekcija.