Tijekom projekta TEACH proizvedeni su online materijali za obuku i video tečajevi o interkulturalnom učenju kako bi se olakšao rad učitelja. Online tečajevi sada su dostupni svima (videa su na hrvatskom ili mađarskom, ali svi imaju engleske titlove).

Teorija interkulturalnog učenja


Interkulturalno učenje u praksi


Digitalni alati za interkulturalno obrazovanje


Ako želite naučiti više o digitalnom konceptu i alatima učenja na dublji, interaktivan način, prođite kroz naš trening e-učenja.