Tevékenységek

 1. Képzések tanároknak
 2. Interkulturális tanulási folyamatok megvalósítása
 3. Oktatási segédanyagok fejlesztése
 4. Iskolai kirándulások
 5. Kutatás
 6. Ifjúsági képzés
 7. Zárókonferencia
 8. Nyilvánosság, tájékoztatás

1. Képzések tanároknak 

A megvalósítók 3 interaktív képzési szemináriumot dolgoz ki tanárok számára, hogy gyakorlati és elméleti ismereteket adjon a kultúrák közötti oktatásról.

 • Interkulturális tanítási képzési szeminárium – általános áttekintést nyújt a modern társadalmak multikulturalizmusáról, és gyakorlati példákat ad a kultúrák közötti tanítás témáira, módszereire és tanulási eszközeire.
 • Új technológiák a kultúrák közötti tanításban szeminárium – a digitális történetmesélés módszertana a kultúrák közötti oktatásban; hogyan használhatók az online játékok és társasjátékok a tanítási folyamatban; mi a szerepe a közösségi médiának napjainkban?; a projekt által készített digitális eszközök bemutatása.
 • Tantervfejlesztés a kultúrák közötti ismeretekkel kapcsolatban – ez a tevékenység magában foglalja a tanárok szemináriumát a kultúrák közötti tanulás tanterveinek elkészítéséhez az általános és középiskolák számára, és később gyakorlati visszajelzésekkel gazdagodik. A tanárok részt vesznek az iskolájuk számára a kultúrák közötti tanulás kísérleti programjának elkészítésében, amely modellműhelyeket, elméleti és tanulási inputokat, kultúrák közötti témákat (identitás, sztereotípiák, megkülönböztetés, migráció, a kisebbségek hozzájárulása, szokások, kultúra, hagyományok és a régió nyelvei stb.), különböző kultúrák közötti tanítási módszereket, a kultúrák közötti tanulás digitális eszközeit, didaktikai tananyagokat stb. tartalmaz. A tanulóknak szóló interkulturális tanítási program legalább 70 órányi tartalomból áll.

2. Interkulturális tanulási folyamatok megvalósítása

A projektpartnerek 8 általános és középiskolában interdiszciplináris, interkulturális tanterveket fognak megvalósítani. A tanterv fő végrehajtói azok a tanárok lesznek, akik az NDC és az EEA mentori támogatásával (4 találkozó) elvégezték az interkulturális tanítással kapcsolatos képzést. A program alapjellegét a különböző tanulási tárgyak (történelem, földrajz, gazdaság, szociológia, irodalom, tudomány, művészet, zene) interaktív, kultúrák közötti interdiszciplináris tanulási tartalmakba való ötvözése adja. A program erős szempontja lesz az új technológiák használata a kultúrák közötti tanulásban – eszközök (intelligens táblák, táblagépek, számítógépek, okostelefonok stb.) és digitális tananyag (kézikönyv, interaktív weboldal, játékok és alkalmazások, online kvízek, digitális mesegaléria stb.). A program 200 tanuló számára biztosít legalább 70 órányi interkulturális tanítási tartalmat az iskolákban. A végrehajtás során szerzett tapasztalatokat tanulságként dokumentálják, és beépítik a tanári kézikönyvbe.

3. Oktatási segédanyagok fejlesztése

A partnerek együtt fognak dolgozni azon, hogy az általános és középiskolai tanárok számára az interkulturális neveléshez kapcsolódó, főként online tanítási eszközöket hozzanak létre:

 • Kézikönyv kidolgozása az általános és középiskolai tanárok számára (a kézikönyv tartalma a tanárképzéshez és a későbbiekben az iskolákban bevezetésre kerülő interkulturális tantervhez kapcsolódik).
 • A projekt weboldalának fejlesztése online anyagokkal a tanárok és a diákok számára, beleértve a régió interaktív digitális tanulási térképét (horvát és magyar nyelven).
 • Oktatási közösségi játék alkalmazás fejlesztése Horvátországról és Magyarországról. 
 • Interaktív kvízek kidolgozása (a Kahoot alkalmazásban) Horvátországról és Magyarországról korosztályok (általános iskola 1-4. osztály, 4-6. osztály, 7-8. osztály; és középiskola) és ismeretkörök (történelem, híres személyek, szórakoztató tények, földrajz stb.) szerint.
 • Horvátországról és Magyarországról szóló pop-up kiállítás kidolgozása

4. Iskolai kirándulások

A program második felében összesen 9 tanulmányi cserelátogatásra kerül sor (4 Horvátországban és 5 Magyarországon). A cél a mobilitás, a csere és a hálózatépítés növelése 8 általános és középiskola között. A tanulmányi csereprogramok kétoldalúan (egy + egy iskola) kerülnek megszervezésre, látogatásonként 80-100 résztvevővel számolva. A tanulmányi kirándulások programja oktatási, kulturális és művészeti tevékenységek keveréke lesz, amelyekben a diákok és tanárok a közösség tagjaival (szülők, fiatalok, polgárok) együtt vesznek részt. Egy tanulmányutat a pécsi Gandhi gimnáziummal együttműködve szerveznek roma résztvevők (szülők, fiatalok, aktivisták), tanárok és a roma közösséggel foglalkozó más szakemberek egy csoportja számára. Az egynapos program keretében bemutatják a gimnázium programjait, projektjeit és az ifjúság számára nyújtott oktatási lehetőségeket.

5. Kutatás

A projekt kezdetén kutatásra kerül sor, különös tekintettel az iskolai tankönyvek interkulturális tartalmára, valamint a kisebbségi és marginalizált csoportok és kultúrájuk iránti érzékenységére. Ezzel a kutatással a meglévő tankönyvekben (történelem, földrajz, nyelv, művészet és más tantárgyak) szeretnénk rámutatni az interkulturális tanulási tartalmakra, hogy segítsük a tanárokat abban, hogy a hivatalos tananyagot összekapcsolják az interkulturális tanítási célokkal.  A projektpartnerek szakértő kutatókat fognak felkérni Magyarországról és Horvátországból a kutatás elvégzésére és az eredmények elemző formában történő bemutatására. A kutatási eredményeket a projekt zárókonferenciáján és az interneten megosztják a tanárokkal a képzési szemináriumok során, valamint más érdekeltekkel.

6. Ifjúsági képzés

A fiatalok számára szervezett képzés (20 résztvevő Horvátországból és Magyarországról) a kommunikáció, a társadalmi és tömegmédia, az ifjúsági foglalkoztatás, a határokon átnyúló oktatási lehetőségek, az aktív állampolgárság, a társadalmi érzékenység és a társadalmi tőke, valamint a befogadó társadalom építésének módjai témaköreivel foglalkozik. A folyamat a kommunikációról szóló képzéssel kezdődik. A résztvevők megtapasztalják, hogy nemcsak csoportokban, hanem kétoldalú csoportokban is dolgoznak, ami rengeteg új kommunikációs tapasztalatot ad. Gyakorlati tippeket és módszereket tanulnak a tartalom, szöveg, fotó, videó készítéséről. Dolgozunk azon, hogyan kell elmesélni egy történetet, hogyan lehet bevonni a közönséget. Összegyűjtjük a közösségi média összes jó gyakorlatát, hogy széles közönséget érjünk el. Hogy legyenek gyakorlati feladatok, ahol az új készségeket használhatják, közösen fejlesztjük a TEACH közösségi médiaoldalait, és tartalmat is készítünk a digitális tanulási térképhez.

7. Zárókonferencia

A projekt végén a partnerek zárókonferenciát szerveznek, amelynek célja a projekt eredményeinek bemutatása a nyilvánosságnak (tantervek, előállított anyagok, jó gyakorlatok példái stb.); a kutatás bemutatása; a levont tanulságok ismertetése stb. A konferencia az interkulturális oktatás szempontjából érdekelteknek (kb. 50 résztvevő) különböző nézőpontokat mutat be. A konferencia olyan kérdések megválaszolásához járul hozzá, mint például: hogyan játszhat a kultúrák közötti oktatás fontos szerepet a határokon átnyúló kohézióban és megértésben; milyen kapcsolatai vannak a kisebbségi, állampolgári és kétnyelvű oktatással; milyen további kihívások és stratégiák vannak a jövőbeni hasonló programokhoz az EU kontextusában.

8. Nyilvánosság, tájékoztatás

A projektpartnerek számos, a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységet végeznek. A projekt kezdetén 2 sajtókonferenciát szervezünk (egyet Eszékben, egyet Pécsett), hogy a projekt legfontosabb információit megosszuk a médiával és a nagyközönséggel. A projekt megvalósítása során 8 iskolai programot szervezünk a projekt céljainak és célkitűzéseinek népszerűsítésére, valamint az iskolai közösségek motiválására a projekttevékenységekben való részvételre. A partnerek a projekt promóciós anyagait kinyomtatják és a célcsoportok körében terjesztik (plakátok, táskák stb.). A projektről szóló információk, köztük a tanároknak szánt digitális anyagok megosztásának kulcsa egy interaktív projekt-weboldal lesz. A weboldal 3 nyelvű lesz, horvát, magyar és angol nyelven. A projekt végén a partnerek zárókonferenciát szerveznek a projektről, amelynek célja a projekt tanulságainak megosztása és a kulcsfontosságú érdekeltek további hálózatba szervezése.