A társadalmi sokféleség, a kultúrák közötti párbeszéd, a pozitív, mások felé nyitott identitás kialakítása a multikulturális társadalmak alapértékét képezik. Tágan értelmezve a kultúraolyan érték- és viselkedésrendszer, amely lehetővé teszi számunkra önmagunk és a körülöttünk lévő világ közti kapcsolat értelmezését, megértését. 

Az interkulturális tanulás folyamatot jelent, amelynek az a célja, hogy kialakuljon és növekedjen a különböző kulturális háttérrel rendelkező tanulók között egymás kölcsönös megértése és elfogadása és javuljon a többségitől eltérő kulturális háttérrel rendelkező kisebbségi és/vagy migráns tanulók iskolai teljesítménye. Az interkulturális tanulás a különböző társadalmi csoportok közötti kooperációt szeretné elősegíteni, s az egyének szemléletmódját, referenciális kereteit a méltányosság és a konfliktusok tárgyalásos megoldási módját preferáló irányban fejleszteni.

A TEACH projekt keretében kutatást készítettünk, amelynek alapvető célja, hogy tisztázza az interkulturális nevelés fogalomkörét, tartalmi elemeit, továbbá azt vizsgálja, hogy a hatályos horvát és magyar tantervek, tankönyvek milyen lehetőséget kínálnak az iskolatípusok pedagógusai és külső szakemberek számára az interkulturális nevelés megvalósítására.